เจ้าอาวาส

พระอธิการพวง ฐานวโร
อดีตเจ้าอาวาสวัดน้ำพุสามัคคี
สถิติผู้เยี่ยมชม
เปิดเว็บไซต์ 22/08/2012
ปรับปรุง 25/06/2018
สถิติผู้เข้าชม 832815
Page Views 1357098
ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา
ประวัติ วัดน้ำพุสามัคคี

วัดน้ำพุสามัคคี ตั้งอยู่ บ้านน้ำพุ หมุ่ ๒ ตำบลพระพุทธบาท อำเภอชนดน จังหวัดเพชรบูรณ์  ห่างจากตัวจังหวัดเพชรบูรณ์ ประมาณ ๒๕ กิโลเมตร โดยได้รับวิสุงคาม เมื่อวันที่  o กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ตามความเห็นชอบของมหาเถรสมาคม

จุดเริ่มต้นของวัดน้ำพุสามัคคี  เริ่มต้นขึ้นเมื่อ พ.ศ. ๒๕oo หลวงปู่พวง ฐานวโร  ท่านได้เดินธุดงค์มาถึง เทือกเขารังที่บ้านน้ำพุ เมื่อเดินทางมาถึง เห็นสภาพแล้วเหมาะแก่การปฏิบัติธรรม ก็ได้ทำการปักกลด บ้านน้ำพุสมัยนั้น มีสภาพเป็นป่าทืบ ชุกชุมด้วยใข้ป่า เป็นที่อยู่ของสัตว์ป่าเพราะติดกับเขารังลูกใหญ่ที่ทอดตัวติดกันหลายลูก สมัยก่อนป่าไม้รกหนาแน่นมาก ชาวบ้านไม่กล้าบุกรุกถากถาง เพราะเชื่อกันว่ามีอำนาจลึกลับแฝงเน้นในเทือกเขารังแห่งนี้  เพราะปรากฏว่ามีชาวบ้านเข้าไปตัดไม้ ทำไร่ ออกมาแล้วต้องมีอันต้องเสียชีวิตไปหลายราย  กอรปกับมีการสร้างทางขึ้นเขารังเพื่อตัดเขาผ่านอำเภอสามแยกวังชมภูเพื่อไปอำเภอเมืองในสมัยนั้น มีนักโทษตายด้วยใข้ป่าเป็นจำนวนมาก ทำให้มีวิญญาณสัมภเวสีมากมาย ออกมาหลอกหลอนชาวบ้านจนต้องย้ายหนีไปก็มาก  พระธุดงค์ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปหลายรูป ชาวบ้านเห็นพระธุดงค์รูปนี้บังเกิดศรัทธาได้มองเห็นรัศมีธรรมออกมาจากกายหลวงปู่พวง ตลอดเวลาที่ท่านเดินกรรมฐาน จึงได้ร้องขอให้ท่านอยู่ที่บ้านน้ำพุเพื่อเป็นศูนย์รวมใจของชาวบ้านแห่งนี้ จะได้ไม่ต้องย้ายหนีกันไปใหน  หลวงปู่พวง จึงได้จำวัด ณ บ้านน้ำพุเมื่อ พ.ศ. ๒๕oo เพื่อเริ่มการสร้างวัด

ผู้ใหญ่บุญธรรม สมัยนั้นได้นิมนต์หลวงปู่พวง และเริ่มก่อร่างสร้างวัดถวายหลวงปู่พวง  เมื่อ พ.ศ. ๒๕o ให้ชื่อว่า วัดโนนสว่างสามัคคีธรรม   สมัยนั้นยังเป็นสำนักสงฆ์  มีการก่อสร้าง พัฒนาวัดอย่างต่อเนื่องจน ได้รับวิสุงคาม เมื่อวันที่  o กันยายน พ.ศ. ๒๕๔๓ ให้เป็นวัดโดยได้ชื่อว่า วัดน้ำพุสามัคคี  

จากวัดเล็กๆ ด้วยความศรัทธาจากชาวบ้านอย่างแท้จริง จึงได้มีการก่อสร้างต่างๆมากมาย ไม่ว่าจะเป็น กุฏิสงฆ์ ศาลาการเปรียญ วิหารสวดมนต์ เมรุ ห้องน้ำ ศาลาเอนกประสงค์ หอระฆัง กำแพงวัด ซุ้มประตู ฯลฯ  ด้วยบังเกิดศรัทธาต่อพระอริยสงฆ์เนื้อนาบุญที่ได้มาโปรดชาวบ้าน ทำให้มีขวัญและกำลังใจมาช่วยหลวงปู่พวง สร้างวัดเพื่อให้เป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจ หลังจากหลวงปู่พวง ได้จำพรรษา ไม่ปรากฏว่ามีชาวบ้านได้เห็นวิญญาณสัมภเวสี และ การเข้าไปในป่า ชาวบ้านก็ไม่มีใครเป็นอะไรอีกเลย  หลายครั้งที่หลวงพ่อทบ วัดชนแดน ได้มาพำนักที่วัดน้ำพุสามัคคีก่อนไปวัดช้างเผือก ท่านยังได้บอกชาวบ้านว่า เคยเห็นเพชรในหุบเขาหรือเปล่า    แล้วท่านก็ชี้ไปที่หลวงปู่พวง ขณะกำลังกวาดใบไม้ใต้ต้นศรีมหาโพธิ์

วัดน้ำพุสามัคคี เป็นสำนักปฏิบัติธรรมที่แวดล้อมไปด้วยธรรมชาติ เพราะติดกับป่าเขา ต้นไม้ ธรรมชาติอันเงียบสงบ บรรยากาศร่มเย็นเหมาะแก่การปฏิบัติบัเพ็ญสมณธรรม เพื่อค้นคว้าแสวงหาทางพ้นทุกข์อย่างแท้จริง

วัดน้ำพุสามัคคี
บ้านน้ำพุ  หมู่ 2 ต.พุทธบาท อ.ชนแดน จ.เพชรบูรณ์ 67150